AKTUALNOŚCI
2015-09-30
Zakończenie projektu
Wraz z końcem września kończy się realizacja projektu Eko-gminy.pl
2015-09-28
17 celów zrównoważonego rozwoju

Podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju ONZ w Nowym Jorku została przyjęta Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

2015-09-25
Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu

Ministerstwo Środowiska opracowało "Podręcznik adaptacji dla miast". Dokument zawiera wytyczne do opracowania miejskich planów adaptacji.

2015-09-24
Konkursy ekologiczne dla miast
Europejska Zielona Stolica (European Green Capital) & Europejski Zielony Liść (Green Leaf) to wa konkursy ekologiczne dla europejskich miast.
2015-09-22
Gmina Ekoinnowacji - laureaci nagrodzeni!
22 września 2015 r. w Senacie RP odbyła się uroczysta konferencja Fundacji Promocji Gmin Polskich i Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.
2015-09-18
Wytyczne dla programów ochrony środowiska

Ministerstwo środowiska opublikowało Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

2015-09-16
Tydzień zrównoważonego transportu 16-22 września

Celem tej inicjatywy jest zachęcanie władz lokalnych do wprowadzania zrównoważonych środków transportu w miastach i promowania ich wśród mieszkańców.

2015-09-15
Zakończyła się II edycja szkoleń Ekoinnowacje w Gminie
Wraz z wrześniową sesją testów zakończyła się druga edycja e-szkoleń "Ekoinnowacje w Gminie".
2015-09-11
Ustawa krajobrazowa wchodzi w życie

Ustawa ma pomóc samorządom w uporządkowaniu m. in. obecności reklam w przestrzeni publicznej oraz pozwolić zadbać o ład przestrzenny i ochronę krajobrazu.

2015-09-10
Przepisy antysmogowe coraz bliżej

Znowelizowane przepisy ochrony środowiska umożliwią władzom samorządowym wprowadzanie ograniczeń w zakresie rodzaju i jakości spalanych paliw.

REJESTRACJA W SERWISIE
LOGIN I HASŁO
login:
hasło:
wpisać dowolne i zapamiętać
powtórz hasło:
DANE JEDNOSTKI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Nazwa jednostki administracji publicznej:
Ulica, nr:
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
Fax:
e-mail:
OSOBA ZGŁASZANA NA SZKOLENIE
Imię:
Nazwisko:
Stanowisko / funkcja:
Telefon kontaktowy:
e-mail:
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych personalnych na potrzeby organizacji szkoleń, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883, jak również na otrzymywanie komunikatów na podany adres e-mail oraz potwierdzam zapoznanie się z regulaminem szkoleń (dostępny na dole strony).